องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 19 คน
อาทิตย์นี้ 37 คน
เดือนนี้ 197 คน
ปีนี้ 1734 คน
ทั้งหมด 4282 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (02.09.2015)


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.วงน้อย ประจำป...
      
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกา...
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...
  โครงการเสวนา “แนวทางการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด...
  โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลอดเหล้าและการพนันในงานศพ ป...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร...
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพการเกษตรตำบลแวงน...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันค...
  โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะ(Zero Waste) เพื่อสุขภา...
  โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
  โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.