องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 6 คน
อาทิตย์นี้ 27 คน
เดือนนี้ 9 คน
ปีนี้ 1187 คน
ทั้งหมด 3735 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (16.12.2014)


  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2558
        องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาทรัพยากรป่าไม้  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น  จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ...
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร...
  โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะ(Zero Waste) เพื่อสุขภา...
  โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
  โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรในวันผู้สู...
  โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลแวงน้อย ประ...
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแ...
  โครงการนิเทศน์ปัจฉิมและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา...
  โครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอแวงน้...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.