องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 12 คน
เดือนนี้ 15 คน
ปีนี้ 622 คน
ทั้งหมด 5408 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (15.10.2015)


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 เมษายน 2559
       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 เมษายน 2559
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ ...
  การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานกู้ชีพองค์การบริหาร...
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ คร...
  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไท...
  โครงการนิเทศน์ปัจฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริห...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลแวงน้อย ประ...
  งานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี 2559
  โครงการสมัชชาเด็กและเยาวชน “เด็กและเยาวชนกับการพั...
  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเ...
   
 
 
ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.