องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 41 คน
เดือนนี้ 2 คน
ปีนี้ 188 คน
ทั้งหมด 2736 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (16.12.2014)


  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๗  ใน วันพุธ ที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   &...
 
  โครงการดวงตาสดใส ผู้สูงวัยอารมณ์ดี ประจำปี 2557
       องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จัดโครงการดวงตาสดใส ผู้สูงวัยอารมณ์ดี  ประจำปี 2557 ขึ้นระหว่างวันที่  30  มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้...
 
  โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
      
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗ ณ  อาคารโรงจอดรถอบต.แวงน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑....
 
  โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556
       องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการงานวันบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเพื่อเป็นการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใ...
 
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.