องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแวงน้อย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างสาธารณะ

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


15 ก.พ. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
31 ม.ค. 2561 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
23 ม.ค. 2561 ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร...
22 ม.ค. 2561 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
8 ม.ค. 2561 ประกาศคำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2561
10 ม.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าโนนเมืองหลวย บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔
26 ธ.ค. 2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ถนนศรีเมืองน้ำซั...
27 พ.ย. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหลังเกิดอุทกภัย ทกซูรี จำนวน ๑๐ โครงการ
27 ม.ค. 2560 ประกาศรายซื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
26 ม.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถยน...
 
inside ปรองดอง 7 นาที
สื่อประชาสัมพันธ์ "ความปรองดอง"
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553