องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้เข้ามอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะเพื่อชีวิตรายแรก
  กิจกรรมรับซื้อขยะโครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


17 พ.ค. 2561 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแ...
16 พ.ค. 2561 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแ...
16 มี.ค. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่...
9 มี.ค. 2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายช...
5 มี.ค. 2561 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแ...
27 เม.ย. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
27 เม.ย. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายจากลำห้วยขอนขว้าง หลังสหกรณ์แวงน้อย ถึง เขตบ้...
26 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา หมู่ 6 บ้านโคกสี
26 มี.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา เชื่อมถนนศรีเมืองน้ำซับ หมู่ 6 บ้านโคกสี
28 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน หมู่ 11 บ้านโนนขี้เหล็ก
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553