องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย
  คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลแวงน้อยและให้ความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ 7 ครัวเรือน

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 


7 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
5 เม.ย. 2564 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
23 มี.ค. 2564 แบบรับฟังความคิดเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น/แบบรับฟังความคิดเห็น...
9 มี.ค. 2564 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
29 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ...
21 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน
21 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขมสอง
16 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมี...
25 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่...
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๐ เขต...
 
บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวตำบลแวงน้อย 2564
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านโนนศิลา ประจำปีงบประมาณ
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553