องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะเพื่อชีวิต รายที่ 26
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้ัจัดโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2562

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


4 ม.ค. 2562 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2561
21 ธ.ค. 2561 ประกาศการการชำระภาษีและค่าธรรมเียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562
7 ธ.ค. 2561 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. 2561 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทา...
21 พ.ย. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื...
14 ม.ค. 2562 ประกาศราคากลางโครงการวางฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓
3 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก...
20 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายประชารัฐ หมู่ 5
19 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 184-02 สาย ...
3 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT...
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553