องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมงานมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ปี 2564
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2564 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 


15 ต.ค. 2564 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
15 ต.ค. 2564 คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
15 ต.ค. 2564 คู่มือสื่อมวลชนเตรียมการเลือกตั้ง อบต.
15 ต.ค. 2564 ชุดข้อมูลความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง
15 ต.ค. 2564 ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต.
12 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๑๘๔-๑๙ บ้านหนองแขม-บ้านบะแหบ ...
7 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุูู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง...
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง 184-19 บ้านหนองแขม-บ้านบะแหบ บ้านหนอ...
13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดรู-บ้านหนองแขม (รหัสสายทาง ขก.ถ...
13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาธรรม-แยก ขก.ถ.184-11 (รหั...
 
บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวตำบลแวงน้อย 2564
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านโนนศิลา ประจำปีงบประมาณ
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553