องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย[วันที่ 21 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 28]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (basic cpr) สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [วันที่ 18 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 33]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563[วันที่ 13 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 32]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[วันที่ 11 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 30]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่3/2563 วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563[วันที่ 10 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 15]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563[วันที่ 10 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 16]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563[วันที่ 29 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 44]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้ [วันที่ 24 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 39]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563[วันที่ 10 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 48]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[วันที่ 2 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 35]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่2/2563 วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย[วันที่ 15 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 35]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 [วันที่ 4 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 53]