องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่อง "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" [วันที่ 31 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 67]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย   จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 30 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 56]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)[วันที่ 21 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 152]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี 2565 [วันที่ 18 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 133]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565[วันที่ 4 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 248]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 [วันที่ 7 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 241]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ,รุ่นที่2 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล[วันที่ 25 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 238]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [วันที่ 23 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 240]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมงานมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ปี 2564[วันที่ 22 ก.ย. 2564][ผู้อ่าน 329]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564[วันที่ 24 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 325]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2564 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564[วันที่ 13 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 315]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้[วันที่ 23 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 344]