องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 4/2563[วันที่ 18 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 20]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 [วันที่ 7 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 28]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 4 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 4]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" กิจกรรมโครงการ "ภูมิทัศน์รอบหนองแวงสุ่ม บ้านหนองแขม หมู่ที่ 3, 13 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [วันที่ 24 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 30]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะเพื่อชีวิต หมู่ที่ 4 บ้านกุดรู รายที่ 62 นางบูด นาคำ [วันที่ 18 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 38]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดศิลขันธาราม บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน[วันที่ 13 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 44]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เข้ารับการตรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง[วันที่ 12 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 31]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย[วันที่ 26 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 60]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 [วันที่ 21 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 62]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น[วันที่ 16 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 63]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย และสนามหน้า[วันที่ 14 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 65]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย[วันที่ 21 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 70]