องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 292 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ต.ค. 2564    คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 7
  15 ต.ค. 2564    คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. 2
  15 ต.ค. 2564    คู่มือสื่อมวลชนเตรียมการเลือกตั้ง อบต. 1
  15 ต.ค. 2564    ชุดข้อมูลความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง 1
  15 ต.ค. 2564    ปฏิทินการเลือกตั้ง อบต. 0
  15 ต.ค. 2564    รอบรู้เลือกตั้ง 0
  15 ต.ค. 2564    อักษรวิ่งการเลือกตั้ง อบต. 0
  11 ต.ค. 2564    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 8
  6 ต.ค. 2564    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 14
  6 ก.ย. 2564    การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 21
  6 ก.ย. 2564    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31
  16 ส.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 53
  11 ส.ค. 2564    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 37
  11 ส.ค. 2564    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 35
  21 ก.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 34
  15 ก.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 5/2564) 21
  13 ก.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) 27
  5 พ.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 17
  7 เม.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 20
  5 เม.ย. 2564    ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 23


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]