องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ประจำปีงบประมาณ  2563

2021-02-25
2021-02-23
2021-02-11
2021-01-18
2020-12-18
2020-12-07
2020-12-04
2020-11-24
2020-11-18
2020-11-13