องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]204
2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2563 [ 24 ม.ค. 2561 ]174
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 26 ต.ค. 2559 ]163
4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ต.ค. 2559 ]142
5 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 29 ต.ค. 2558 ]166
6 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 ต.ค. 2558 ]174
7 หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนคนพิการ [ 30 ต.ค. 2556 ]149
8 แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22 ต.ค. 2556 ]167
9 แบบขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22 ต.ค. 2556 ]167
10 หนังสือมอบอำนาจ [ 22 ต.ค. 2556 ]169
11 หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ [ 22 ต.ค. 2556 ]170
12 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี(แบบ สทส.01 ) [ 22 ต.ค. 2556 ]155