องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]132
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]117
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]133
4 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 25 ธ.ค. 2563 ]158
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]135
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]150
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]152
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]147
9 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2560 ]155
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2560 ]154
11 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 6 มิ.ย. 2560 ]152
12 ประกาศ แผนการดำเนินงาน 59 [ 24 พ.ค. 2560 ]139
13 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]140
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]136