องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563

    รายละเอียดข่าว

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 ที่แนบ    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ