องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1


รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563    เอกสารประกอบ รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ