องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1


สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

    รายละเอียดข่าว

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ตามเอกสารที่แนบ    เอกสารประกอบ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ