องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 ตามเอกสารที่แนบ    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ