องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ