องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1)

    รายละเอียดข่าว

     สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1)    เอกสารประกอบ สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ