องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกาายน 2564

    รายละเอียดข่าว

่่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกาายน 2564    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกาายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ