องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1


สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ตามเอกสารที่แ่นบ    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ