องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มีนาคม 2565    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ