องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 (สขร 1.)

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 (สขร 1.)    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 (สขร 1.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ