องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ส.ค. 2564 ]50
2 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]143
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654 [ 22 ธ.ค. 2563 ]151
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]139
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]141
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]149
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]139
8 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่แนบ [ 10 ต.ค. 2561 ]151
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]129
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกุดรู - หนองไผ่ บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ [ 23 ส.ค. 2561 ]139
11 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2) [ 11 ต.ค. 2560 ]147
12 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]153
13 ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2560 (ผด 2.) [ 7 ต.ค. 2559 ]142
14 ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]145
15 รายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2) [ 8 ต.ค. 2558 ]167
16 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 8 ต.ค. 2558 ]144
17 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 14 ต.ค. 2557 ]156
18 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 14 ต.ค. 2557 ]140
19 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 14 ต.ค. 2556 ]150
20 รายงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผด.2) [ 14 ต.ค. 2556 ]145
 
หน้า 1|2