องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 9 ก.พ. 2564 ]147
2 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.ย. 2559 ]150
3 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2557 ]151