องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 ธ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14
  18 ธ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน 2563 15
  1 พ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 211
  1 พ.ค. 2561    รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561) 264
  3 ม.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงาน 2560 217
  28 ธ.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 191
  6 พ.ย. 2560    รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย (พ.ศ. 2560 - 2562 ครั้งที่ 2/2560) 206
  24 พ.ค. 2560    คำแถลง ผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 198
  24 พ.ค. 2560    ประกาศ รายงานแถลงผลงานนายก ปี 2559 206
  24 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 190
  25 พ.ย. 2554    ผลการปฏิบัติงาน54 (ประกาศ) 208
  25 พ.ย. 2554    ผลการปฏิบัติงาน54 191