องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 ธ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 61
  18 ธ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน 2563 51
  1 พ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 56
  1 พ.ค. 2561    รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561) 55
  3 ม.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงาน 2560 55
  28 ธ.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 64
  6 พ.ย. 2560    รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย (พ.ศ. 2560 - 2562 ครั้งที่ 2/2560) 61
  24 พ.ค. 2560    คำแถลง ผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 59
  24 พ.ค. 2560    ประกาศ รายงานแถลงผลงานนายก ปี 2559 56
  24 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 54
  25 พ.ย. 2554    ผลการปฏิบัติงาน54 (ประกาศ) 53
  25 พ.ย. 2554    ผลการปฏิบัติงาน54 54