องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 มี.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 0
  4 ก.พ. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 1
  14 ม.ค. 2564    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17
  14 ม.ค. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 17
  6 ม.ค. 2564    รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 18
  4 ธ.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 21
  4 พ.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 24
  20 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30
  16 ต.ค. 2563    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 34
  9 ต.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 35
  11 ก.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 49
  6 ส.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 45
  3 ก.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 59
  3 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 58
  4 มิ.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 60
  12 พ.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 70
  3 เม.ย. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 98
  3 เม.ย. 2563    ืรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 80
  3 เม.ย. 2563    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 92
  6 มี.ค. 2563    รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 90


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]