องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ธ.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกาายน 2564 17
  4 พ.ย. 2564    สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) 23
  6 ต.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 (แบบ สขร.1) 32
  3 ก.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 36
  6 ส.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 36
  6 ก.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 35
  4 มิ.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 35
  5 พ.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 55
  5 เม.ย. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 53
  3 มี.ค. 2564    สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 60
  4 ก.พ. 2564    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 55
  8 ม.ค. 2564    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 54
  2 ธ.ค. 2563    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 55
  2 พ.ย. 2563    รายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 49
  6 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 58
  8 เม.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) 55
  3 มี.ค. 2563    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 57
  3 ก.พ. 2563    สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) 58
  6 ม.ค. 2563    สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) 60
  4 ก.ย. 2562    สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 59


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]