องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]136
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]129
43 สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]131
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]139
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]123
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 [ 5 ต.ค. 2560 ]133
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]142
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 4 ส.ค. 2560 ]131
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]130
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]128
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]112
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]129
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 6 มี.ค. 2560 ]133
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]121
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]118
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]133
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 4 พ.ย. 2559 ]112
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]120
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]122
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 8 ส.ค. 2559 ]127
 
|1|2หน้า 3|4